Daryeel Clinic Software

About us

Daryeel Clinic Software is a system software for managing clinics or clinical examinations in general. it has sections for reception, service, medical professionals, pharmacies, lab finances, reports, and setup. Under these primary categories, there are further subcategories; see the entire series.

Supported business

Our Pricing

Pricing

$20/month

Featured projects

Dashboard

Dashboard: oo aad ka arki karto howlaha isbitaalka Total patients: oo aad ka arki karto dhamaan bukaan socodka isbitaalka Total doctors: oo ah halka aad ka arki karto dhamaan dhaqaatiirta isbitaalka Today’s appointment: oo aad ka arki karto balamaha maalintaas Total Drugs: oo aad ka arki ka karto dhamaan daawooyinka kuu yaala Total Suppliers: oo aad ka arki karto dhamaan alaab-qaybiyeyaasha Total Staffs: oo aad ka arki karto dhamaan shaqaalaha hospitalka.

RECEPTION: oo ah halka aad ka maamulan karto dhamaan waxkasta oo la xadhiidho qeybta soo dhoweynta. Patient Register: oo aad ka diiwaan gashan karto bukaan socodka Doctor schedule: oo aad ka samayn karto dhamaan jadwalka dhakhaatiirta Lab Billing: oo ah halka aad ka qabsan karto biilasha bukaanada shaybaarka Re-print: waa halka kuu fududeynaysa in aad dib u saxdo dibna u daabacato.

RECEPTION

SERVICE

Service: oo aad ka dhex heli karto Create service type: oo ah abuurida nuuca adeeg ee bukaanka loo qabanayo. Sub service: oo ah halka aad kasii doran karto adeega qaaska ah ee loo qabanayo bukaanka. Service billing : waa halka aad uga qaban karto biilasha adeegyada aad u qabanyso bukaanka.

Finance: oo aad ka maamulan karto Expense categories: oo ah halka aad ka abuuran karto nuuca qarashaadka Payment: oo ah halka aad ka bixin karto lacagaha qarashaadka sida (kirada) Suppliers: oo ah halka aad ka diiwaan gashan karto alaab-qaybiye-yaashu Dues: oo ah halkaa aad ka qaban karto dhamaan daymaha bukaanada ku maqan. Supplier payment: oo ah halka aad ka bixin lahayd lacagaha deymaha alaab qaybiye yaashu.

FINANCE


DOCTOR

Doctor: oo aad ka maamulan karto. Patient waiting: oo ah halka uu kala soconaya dhaqtarka bukaanada sugaya My schedule: waa halka uu dhaqtarka ka eegan karo jadwalkiisa shaqo.

Reports: oo aad ka heli karto Patient report: waa halka aad ka heli karto report yada bukaanadada Billing report: waa halka aad ka heli karto dhamaan warbixinada qaansheegadkaga, qarashaadka, iyo qasaaro ama faaido. Pharmacy report: oo ah halka aad ka heli karto dhamaan warbixinada waxad iibisay, waxad soo iibsatay, lacagihii aad bixisay iyo warbixinta bakhaarka. Stock drug pharmacy: waa halka aad ka heli karto daawooyinka inta kuu kaydsan iyadoo kooban iyo iyadoo faah-faahsan.REPORTSPHARMACY

PHARMACY: oo ah halka aad ka heleyso howlaha Farmashiyahaga Drugs: oo ah halka aad daawada kuu taalo ka xareesan kartid. Purchase management: oo ah halka aad ka muumalan karto iibka daawooyinka. Outpatient billing: oo ah qabashada biilasha daawada dhaqtarka soo qoray iyo kuwa uusan soo qorin. Cancel bill: oo ah halka aad ka joojin karto biilasha la qabtay. Return patient: oo ah halka aad dib uga celin karto bukaanada daawooyinka soo celiyay. Return Supplier: oo ah halka aad dib ugu celin karto daawooyinka aad ka soo iibsatay alaab-qaybiyeyaashu.

LAB: oo aad ka heli karto Test result entry: oo ah halka aad ka gelin karto natiijada baritaanada bukaanka Lab type: oo ah halka aad ka diiwaangashan karto nuucyada baaritaanada shaybaarka . Test: oo ah halka aad ka xaraysan karto baaritaanada cusub Lab parameters: oo ah halka aad ka abuuran karto halbeegyada shaybaarka. Lab selection: oo ah halka aad ka abuuri karto xulashada shaybaadhka togan iyo taban (Positive and Negative).LAB

Popup Builder Wordpress